Sprachwahl:       

home

Legislatia Nationala AE valabil de la 01.01.2022:

ORDIN NR: 312 din 5 noiembrie 2021

ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 august 2021

ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022
 


Legislatie Comunitara AE valabil de la 01.01.2022:

REGULAMENTUL  (UE)  2018/848  AL  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  ȘI  AL  CONSILIULUI din  30  mai  2018

REGULAMENTUL  DE  PUNERE  ÎN  APLICARE  (UE)  2020/464  AL  COMISIEI din  26  martie  2020

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2146 AL COMISIEI din 24 septembrie 2020

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1165 AL COMISIEI din 15 iulie 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1189 AL COMISIEI din 7 mai 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/474 AL COMISIEI din 17 ianuarie 2022

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1450 AL COMISIEI din 27 iunie 2022


Reglementări de control

REGULAMENTUL  (UE)  2017/625  AL  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  ȘI  AL  CONSILIULUI din  15  martie  2017

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI din 22 februarie 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/771 AL COMISIEI din 21 ianuarie 2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2119 AL COMISIEI din 1 decembrie 2021


COMERŢUL  CU  ŢĂRI  TERŢE / Importul  de  produse  ecologice  și  de  produse  în  conversie valabil de la 01.01.2022:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1342 AL COMISIEI din 27 mai 2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 AL COMISIEI din 19 august 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1698 AL COMISIEI din 13 iulie 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2304 AL COMISIEI din 18 octombrie 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2305 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2306 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 al Comisiei din 21 octombrie 2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2307 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2325 AL COMISIE din 16 decembrie 2021

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 al Comisiei din 16 decembrie 2021


valabil până la 31.12.2021:


Legislatie Comunitara AE valabil până la 31.12.2021:

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2164 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008 AL COMISIEI

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/25 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2020


Legislatia Nationala AE valabil până la 31.12.2021:

Legislatia Nationala AE

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  Nr. 31/2019

OMADR Nr. 895/2016 forma consolidată la data de 27.07.2021

ORDIN Nr. 241/2020 din 03 septembrie 2020

ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000